ITEM CODE SIZE (MM)
SWPL66CGP3 140 mm
SWPL46CGP3 160 mm
SWPL67CGP3 180 mm
SWPL68CGP3 200 mm
SWPL69CGP3 225 mm

CASING PIPES – SHALLOW WELL

ITEM CODE SIZE (MM)
MWPL66CGP3 140 mm
MWPL46CGP3 160 mm
MWPL67CGP3 180 mm
MWPL68CGP3 200 mm
MWPL69CGP3 225 mm

CASING PIPES – MEDIUM WELL

ITEM CODE SIZE (MM)
DWPL66CGP3 140 mm
DWPL46CGP3 160 mm
DWPL67CGP3 180 mm
DWPL68CGP3 200 mm
DWPL69CGP3 225 mm

CASING PIPES – DEEP WELL

ITEM CODE SIZE (MM)
SWPS66CGP3 140 mm
SWPS46CGP3 160 mm
SWPS67CGP3 180 mm
SWPS68CGP3 200 mm
SWPS69CGP3 225 mm

CASING PIPES – PLAIN SCREEN- SHALLOW WELL

ITEM CODE SIZE (MM)
MWPS66CGP3 140 mm
MWPS46CGP3 160 mm
MWPS67CGP3 180 mm
MWPS68CGP3 200 mm
MWPS69CGP3 225 mm

CASING PIPES – PLAIN SCREEN- MEDIUM WELL

ITEM CODE SIZE (MM)
DWPS66CGP3 140 mm
DWPS46CGP3 160 mm
DWPS67CGP3 180 mm
DWPS68CGP3 200 mm
DWPS69CGP3 225 mm

CASING PIPES – PLAIN SCREEN- DEEP WELL